Co nevíte o chůzi...

Chcete být zdravější, šťastnější a spokojenější? Potom choďte

Nejpřirozenější fyzickou aktivitou pro člověka není nic jiného než chůze. Bohužel spousta lidí tuto lidskou přirozenost zbytečně podceňuje. Bylo již několikrát prokázáno, že právě chůze má doslova blahodárné účinky na lidskou psychiku, dokonce se při ní výborně hubne. Je dokonce schopná odbourat depresi a je zaručeným receptem na štěstí.

„Pravidelné procházky působí pozitivně na kognitivní funkce mozku a pro jeho správné fungování by lidé měli vyměnit tělocvičnu za pár kvalitních tenisek,“ uvedl pro The Guardian profesor Shane O´Mara, který působí na dublinské Trinity College a je autorem knihy Chvála chůzi (In Praise of Walking). Dále se zaměřuje na výzkum mozkových funkcí.

Podle tohoto propagátora chůze (nesnáší semafory, protože ho nutí zastavit a čekat na zelenou), dělají pravidelné procházky člověka šťastnějším. Dokonce tvrdí, že tito lidé jsou zdravější a daleko více bystřejší než lidé, kteří dávají přednost před chůzí jiným aktivitám. Profesor O´Mara také propaguje svůj názor, že lidský mozek je od přírody zaměřený na motoriku. Jinými slovy - že se vyvinul na podporu pohybu. Podle jeho slov, mozek člověka, který se přestane pohybovat, nikdy nebude správně pracovat.

„Naše smysly pracují nejlépe, pokud jsme v pohybu,“ říká O´Mara. Současně připomíná studii z roku 2018. Do ní byla vybrána skupina lidí podle osobnostních rysů, které byly zkoumány po dobu dvaceti let. Současně sledovala i úroveň aktivity. Výsledné zjištění prokázalo, že u respondentů, kteří se pohybu doslova vyhýbali, dochází ke změnám k horšímu a to nejen v oblasti přizpůsobivosti, ale také otevřeností nebo vstřícnosti. Naopak u testovaných jedinců, kteří doslova propadli pravidelné chůzi, byla zjištěna daleko menší náchylnost k depresím. 

Veškerých výhod chůze lze využít klidně i v zaměstnání a to zejména v takovém, kde jsou řešeny náročné úkoly. To samé platí i v případě kreativních prací.

„Velmi dobře funguje, pokud lidi zapojíte do fyzické aktivity před tím, než začnou s tvůrčí činností,“ říká O´Mara, který dále prohlašuje, že díky aktivaci funkcí mozku během řešení jakéhokoliv problému je silnější, když je člověk v pohybu. Je to dáno zapojením velkého množství nervových zdrojů, které vyžaduje právě chůze.

Výzkum mozku se ovšem nevěnuje pouze stresu, depresi a úzkostem, ale také učení, paměti a poznání.

„Ukazuje se, že mozkové systémy, které podporují učení, paměť a poznání, jsou stejné jako ty, které jsou velmi negativně ovlivněny stresem a depresí,“ říká profesor O´Mara. Laicky přeloženo: v případě, že člověk pouze sedí, chybí mozku rytmus. Naopak při aktivním pohybu, který chůze zajišťuje, jsou lidské smysly ostřejší a celkové vnímání věcí okolo sebe je bystřejší. Rozpohybovaný organismus dokáže tudíž rozpohybovat i mozkové buňky. Je to dáno faktem, že mozek na rytmus těla reaguje velmi pozitivně a jeho působení se mění. Nejdůležitějším z nich je rytmus theta mozkových vln. Jedná se o puls neboli frekvenci – sedm až osm hertzů. Ty mohou podle O´Mary během pohybu zasáhnout celý mozek a tím i efektivně zapůsobit na oblast učení a celkové paměti. Profesor dále razí teorii, že tyto vlny jsou nutné pro prostorové učení. Lidé se prostě s pohybem vyvinuli, je pro ně přirozený a v časových úsecích věnovaných procházkám se nejlépe sbírají informace a podněty z okolního prostředí.

Nemálo jedinců se ovšem domnívá, že samotná chůze není žádnou fyzickou aktivitou. Na toto tvrzení reaguje O´Mara reaguje slovy: „To je však velký omyl. Je důležité, abychom byli aktivní v průběhu celého dne, ne jen hodinu v posilovně.“

Jeho slova se potvrdila i při měření denní aktivity dobrovolníků. Při něm se ukázalo, že lidé trávící denním, hodinovým intenzivním cvičením, jsou po zbytek dne spíše pasivní.

„Navíc k chůzi nepotřebujete nic než pohodlné boty a větrovku, když je horší počasí,“ dodává k výzkumu profesor O´Mara. Podle jeho slov je doporučená nejméně půlhodinová procházka každý den pro dosažení kýžených maximálních zdravotních přínosů. Při nich by se měla vyvinout rychlost chůze asi pět kilometrů v hodině a to alespoň čtyřikrát nebo pětkrát za týden.

Za sebe můžu jenom potvrdit výše uvedené a doporučit Nordic Walking, neboli severskou chůzi.