Sedíte v autě správně?

Správné sezení v autě


Drtivá většina řidičů zaujímá v autě nevhodnou polohu, což je špatně, protože v sedadle auta podle statistik stráví řidiči ročně cca 300 hodin. To je v přepočtu dvanáct a půl dne. Ačkoliv jsou moderní auta plná bezpečnostních prvků, které mají za úkol chránit posádku, je potřeba je umět plně využít.

Pokud chcete, aby vás auto bylo schopno spolehlivě ochránit, je nutné si dobře připravit místo za volantem. První pravidlo zní: nikdy neseďte s nataženýma nohama a rukama. Správně sezení za volantem má totiž obrovský vliv na zdraví jedince. Je totiž vědecky
prokázáno, že ten, kdo najezdí dvacet tisíc a více kilometrů za rok, je schopen si nesprávným držením těla za volantem přivodit i trvalé zdravotní následky. Jedná se především o problémy se zády, napětí, bolesti krku, chronická únava, bolest v nohou a ramenech, problémy s koncentrací anebo bolesti hlavy.

Podle lékařských statistik roste každoročně počet lidí se zdravotními
problémy, způsobenými právě nesprávným sezením za volantem. Udělejte si proto pohodlí a najděte si správný a přitom pohodlný posed. Pohodlně sedící člověk tak není tolik unavený a jeho schopnost soustředění se je daleko vyšší a dlouhotrvající. Navíc jsou díky správnému posedu za volantem i rychlejší reakce na různé situace.


Příkladem špatného sezení za volantem je tělo vybočené ze sedadla, ruka na volantu je natažená, tudíž ve špatné poloze. V případě jakékoliv kolize není reakce řidiče adekvátní situaci, v praxi to znamená, že nereaguje dostatečně pohotově. Navíc v této poloze není řidič schopen rychle točit volantem do mezních poloh. Při této nesprávné poloze je navíc riziko zranění nejen obličeje, ale i rukou, kterou lehce odhodí nafukující se airbag. Prostě a jednoduše je potřeba se usadit v autě tak, aby si řidič při případné autonehodě neublížil ještě víc. Před takovými extremními posedy, kdy jsou řidiči doslova nalepení na volantu anebo pro změnu při řízení leží, přímo varují odborníci speciálního týmu dopravní bezpečnosti Škody Auto. Tito odborníci mají za úkol zkoumat nehody škodovek a využívat těchto poznatků při vývoji nových, bezpečnějších modelů. Na toto konto provedl Autoklub ÚAMK přes léto průzkum mezi řidiči. „Během průzkumu jsme zjistili, že celých 65 % sedí za volantem špatně! Ve srovnání oproti západní Evropě jsme na tom bohužel hůř,“ hodnotí závěry průzkumu prezident ÚAMK Oldřich Vaníček. Veronika Hradcová z výzkumného týmu Škody radí nastavit výš a přitáhnout k sobě nastavitelný sloupek volantu, protože většina moderních aut ho má tak zabudovaný. Podle jejích slov je totiž třeba, aby do airbagu při případném nárazu dopadla hlava, nikoliv hrudník.

Minimální vzdálenost mezi horní částí těla a airbagem ve volantu by měla být 25 - 30 cm. Příliš malá vzdálenost nedovoluje rychlý pohyb paží s volantem v případě nutného úhybného manévru vozidla. Kromě toho, když je řidič příliš blízko k airbagu, může to mít fatální následky při nehodě, protože se airbag nestihne rozbalit tak, jak je třeba. Pozor také na sezení „na dlouhou ruku“, pokud máte volant příliš daleko, nedokážete dostatečně rychle volantem točit, což může být fatální při vyhýbajících manévrech a v situacích vyžadujících rychlou reakci. Řidič má pak sklony se k volantu přitahovat a předklánět se a tím, že nemá záda pevně opřená v sedačce, se zhoršuje přesnost a rychlost reakce. Je prokázáno, že v momentě, kdy řidič ztratí kontakt se sedadlem, v ten moment také ztrácí cit pro auto a daleko hůř dokáže vnímat, co se s ním vlastně děje. Dochází tak zákonitě k situaci, kdy případný náraz zničí klouby v rukou a ramenech a to jen proto, že řidič umožnil rukám propnutí v kloubech. Je proto důležité si uvědomit, že i taková zdánlivá banalita, jako je držení rukou na volantu, dokáže ne-li přímo odvrátit, potom alespoň zmírnit následky ničivého nárazu. Zopakujme si proto základní body správného držení volantu. Naprosto ideální a správná poloha rukou na volantu je tzv. tři čtvrtě na tři. Představte si, že máte místo volantu ciferník hodin – levá ruka je tudíž na devítce, pravá na trojce. Vyzkoušejte a velmi brzy zjistíte, že se tímto způsobem držení volantu dá projet většina zatáček bez zbytečného „přehmatávání“ volantu.

Pro bezpečnou jízdu je také důležité správné nastavení sedadla. Experti Škody doporučují nastavit sklon opěráku tak, aby byly trup a stehna v pravém úhlu. Vzpřímené tělo dokáže totiž nejlépe využít zádržnou funkci a řidič se tak může nejlépe opřít do sedačky při brzdění. „Opěradlo, má být vždy v poměrně vzpřímené poloze. Je-li opěradlo příliš sklopeno, řidič na sedadle ztrácí správný kontakt s pedály, volantem a ovládacími prvky vozidla,“ doplňuje ÚAMK. K ideálnímu nastavení polohy sedadla dopomůže nastavování sedačky ve všech směrech. Moderní auta jsou již pro tyto situace běžně vybavena. Z důvodu lepší viditelnosti a přehledu na silnici je lepší sedět výš, na rozdíl od závodníků, kteří sedí co nejníže. Obecně se doporučuje sedět tak vysoko, aby mezi stropem a hlavou zbylo místo pouze na pěst. Pokud by došlo k překlopení vozidla, je třeba, aby člověk visel na pásech a nestál na hlavě. Neméně důležité pro bezpečnou jízdu je také podélné nastavení sedačky. Nedoporučuje se sedět moc blízko, ale ani moc daleko. Prostě je potřeba zabezpečit tu správnou vzdálenost. Je potřeba sedět tak, aby měl řidič při řízení vozidla lehce pokrčené ruce i nohy a to i v případě, kdy sešlapuje pedály. Tato poloha totiž umožní stabilnější držení těla v místě chodidel, hýždí, beder a lopatek. Mírně pokrčení nohy dávají daleko větší šanci pro zvládnutí kritické situace a to z důvodu lepší citlivosti při sešlápnutí pedálů. V napnutých končetinách nejsou v případě čelního nárazu schopny zafungovat klouby. Z tohoto důvodu dochází ke zlomeninám, které se řadí k těm nejkomplikovanějším a to hlavně z důvodu zasunutých kostí do sebe.

Pro bezpečnou jízdu jsou neméně důležité i opěrky hlavy. Jak známo, je člověk při čelním nárazu nejprve odmrštěn směrem dopředu. Tělo se maličko nadzvedne a poté ho odstředivá síla nárazu vrací velkou rychlostí zpět. V ten moment má za úkol opěrka zachytit hlavu. Z tohoto důvodu je nutné mít opěrku nastavenou tak, aby horní hrana byla vždy v úrovni temene anebo maličko nad ním. Takto nastavená opěrka je schopná zabránit zalomení páteře o horní hranu nízko položené opěrky. I o opěrce platí pravidlo – co nejblíže k hlavě. Některá moderní auta mají takzvané aktivní opěrky, které se při nárazu zezadu přiblíží temenu hlavy. Ve vozidlech, která nejsou takto vybavena, je nutné opěrku naklopit co nejvíce k hlavě, aby dráha, na které hlava zrychluje, než narazí do opěrky, byla co nejmenší.