Solit či nesolit jídlo?

Vědecké studie potvrzují – i nesolená jídla zvyšují riziko mrtvice a infarktu

Solit anebo nesolit? Odpověď je jednoduchá – solit, ale přiměřeně. Podle nejnovějších studií totiž není pravdou, že snižováním svého příjmu soli si člověk uchová lepší zdraví, jak nám bylo neustále v minulosti připomínáno. Týkalo se to především jedinců se zvýšeným rizikem infarktu, kteří byli v první řadě upozorňovaní na snižování soli a to na nezbytné minimum. Jak se však ukazuje, i toto zdánlivě neškodné doporučení vystavuje člověka zvýšenému riziku a to v případech infarktů či mozkových mrtvic. Ačkoliv byla sůl označována za škodlivou látku, jež měla na svědomí naše zdravotní potíže, poslední výsledky nejnovějších výzkumů prokazují pravý opak. Na jejich základě došli vědci k závěru, že příliš málo soli má úplně stejný efekt na lidské zdraví, jako příliš mnoho.

Solte, ale přiměřeně

Na třicet tisíc jedinců trpících diabetem, anebo srdečním onemocněním, se zapojilo do výzkumu McMasterovy univerzity v Ontáriu, kde proběhlo testování léků. Při té příležitosti byla také sledována i spotřeba soli, jež se vyhodnotila podle jejich moči. V průběhu čtyř až pěti let tak byly zaznamenány výskyty hospitalizací se srdečními problémy nebo úmrtí. Když se přihlédlo i k faktorům, jako jsou užívané léky, kouření anebo hladina cholesterolu, došli vědci ke konečnému závěru, že příliš malá a nevyvážená spotřeba soli působí na lidský organismus taktéž škodlivě.

Vůbec nejnižší rizika srdečních onemocnění nebo mrtvice se projevovala u jedinců, kteří konzumovali 4000 – 6000 mg soli za den, což je ale asi dvojnásobek běžných doporučení. Překvapivě se ale lidé, konzumující jídla neslaná, setkávali s většími riziky. Výzkumníci tak logicky dospěli k závěru, že lidé mající svou denní spotřebu 2000 – 3000 mg soli, jsou daleko více (až o 20%) náchylní k hospitalizaci, související s problémy se srdcem či přímo k úmrtí a to ve srovnání s lidmi, jež mají denní spotřebu soli daleko vyšší - 4000 – 6000 mg.

V tomto momentě je ale nutné podotknout, že závěr výzkumu nenabádá lidi k zvyšování spotřeby soli. Ba naopak. Tento výzkum prokázal, že je potřeba solit, ale přiměřeně, protože příliš vysoká spotřeba je schopná vystavit jedince ještě vyšším rizikům kardiovaskulárního onemocnění.

Lidé, kteří denně spotřebují více než 8000 mg soli, se vystavují daleko většímu riziku (50 – 70%) mrtvice nebo infarktu, mohou být hospitalizovaní anebo v krajním případě i zemřít na srdce.

Výsledky zmíněné studie dále ukazují, že lidé, kteří již konzumují přiměřené množství soli, nebudou mít žádný prospěch ze snížení její spotřeby. Naopak je to může jen poškodit. 

Vedoucí výzkumného týmu a profesor medicíny – Dr. Martin O´Donnell k tomuto tématu prozradil: „Pokud by se nám podařilo prosadit přiměřenou spotřebu soli, vyvstává tu nejistota, zda-li by nějaké další její snižování bylo v dlouhodobém hledisku nějakým přínosem.“

Rovněž i jedna z nejnovějších zpráv, jež byla publikována v posledním vydání magazínu The Journal of the American Medical Association, odporuje tomu, co nám bylo v posledních letech doposud sdělováno o soli. Další z výzkumných týmů v ní naléhá na lékařské autority, aby doporučovaly optimální spotřebu soli a vzdali se doporučování pouze minimálního množství. Samozřejmě ještě lepším by bylo doporučovat lidem sůl přírodní (jako je například himalájská či mořská sůl), namísto vysoce pročištěné soli, která často obsahuje škodlivé přísady a chybí v ní vyváženost minerálních složek.