Víte, na co se používají Bachovy květové esence?

Bachovy esence a jejich použití

Jednoduchý a přitom velmi účinný prostředek, navracející harmonii celému tělu, to jsou Bachovy květové esence. Z planě rostoucích, nejedovatých stromů a keřů, se připravují květové esence, jichž je v konečné fázi celkem 38. Takzvaná krizová esence (Rescue Remedy), jich obsahuje dokonce 39 a skládá se z pěti Bachových květových esencí.

Dr. Bach byl přesvědčen, že za každým fyzickým onemocněním stojí nějaká emocionální nerovnováha. Proto bylo jeho filozofií stvořit systém, který je postavený na jednoduchosti, úplnosti a uzdravování sebe samého. Z tohoto přesvědčení zasvětil celý svůj život hledání něčeho jednoduchého a přitom účinného. Pevně věřil tomu, že něco takového opravdu existuje. A nakonec se mu to podařilo. Napřed ale musel obětovat tomuto svému přesvědčení lukrativní lékařskou praxi a celou ortodoxní medicínu. Svoji další působnost v lékařském oboru zasvětil léčbě svých pacientů pouze za pomoci svých esencí. V tomto bodě je ale nutné důrazně připomenout, že i doktoru Bachovi bylo jasné, že tyto léčebné esence nejsou schopny nahradit lékařskou péči. Ovšem v kombinaci s esencemi se krásně doplňují, ovlivňují psychiku pacienta a tím přispívají k rychlejšímu uzdravování.

Seznam esencí

38 esenci obsažených v Bachových květových esencích, mají své vlastní charakteristiky. Ty jsou pro větší přehlednost řazeny abecedně a to podle českých názvů.

Bachova krizová esence (nouzová esence) by neměla chybět v žádné domácí lékárničce. Žádná jiná Bachova esence nepůsobí tak rychle, účinně a univerzálně. Krizová esence je nejznámější kombinací Bachových esencí. Jedná se o směs 5 esencí: Devaterník penízkovitý, Slíva třešňová, Netýkavka žláznatá, Snědek okoličnatý a Bílá lesní réva.

Rozhodování, nejistota

Habr (Hornbeam) – pomáhá, pokud se cítíme psychicky unaveni a nechce se nám s něčím začít, věci stále odkládáme, při unuděnosti, pocitu, že nezvládneme ani základní denní povinnosti.

Rožec (Cerato) – pomůže, pokud nevěříme svému úsudku a hledáme ujištění u jiných, když se necháme snadno druhými ovlivnit.

Chmerek (Scleranthus) – pomůže nám v případě, že se nemůžeme rozhodnout mezi dvěma (či více) možnostmi, pomáhá také při nevyrovnanosti, častých změnách nálad, labilitě.

Sveřep (Wild Oat) – pomůže nám ujasnit si, co je naším cílem a kterou cestou se máme v životě ubírat, na nejistotu při volbě školy či zaměstnání.

Bílá lesní réva (Clematis) – pomáhá nám držet naše myšlenky v přítomnosti, takže můžeme jednat a ne prosnít celý život, při roztržitosti a duševní nepřítomnosti, když utíkáme do snění, abychom nemuseli řešit problémy.

Zimolez (Honeysuckle) – pomáhá nám žít v přítomnosti a ne v minulosti, neustálé přemýšlení o starých dobrých časech, lpění na minulosti.

Planá růže (Wild Rose) - při rezignaci, nedostatku odvahy, apatii, pasivitě

Bachovy esence pro zlepšení vztahů

Bachovy esence jsou silně nápomocny při odbourávání negativních emocí, jako jsou např. žárlivost, nenávist, mstivost či třeba podezíravost, při strachu ze samoty…

Žebratka (Water Violet) – při odtažitosti a odříznutí se od ostatních, při strachu z blízkosti a intimity…

Netýkavka (Impatiens) – při netrpělivosti, vnitřním neklidu, podrážděnosti, nervozitě, impulsivnosti, hyperaktivitě …

Buk (Beech) – při potřebě někoho neustále kritizovat, nepochopení jejich chyb, při nedostatku empatie a tolerance..

Sporýš (Vervain) – při přehnaném, až fanatickém nadšení, při velkém vnitřním neklidu, umíněnosti až zarputilosti

Cesmína (Holly) – při negativních emocích vůči druhým: žárlivost, nenávist, mstivost, zášť, zatrpklost, škodolibost či podezíravost…

Voda z léčivých pramenů (Rock Water) – nastoluje rovnováhu při umírněnosti, při velké až nadměrné přísnosti k sobě samému, velké disciplíně, přehnané snaze být vždy dokonalý a perfektní…

Vinná réva (Vine) – při arogantnosti, povýšenosti, touze ovládat, tyranii, prosazování si tvrdě svých cílů bez ohledu na ostatní…

Čekanka (Chicory) – při potřebě kontroly a touze vlastnit své milované, při strachu ze samoty, při přehnaném očekávání vděčnosti..

Vřes (Heather) – pomáhá vidět sebe samého v realitě, odbourává pocit, že naše problémy jsou největší na světě, při přílišné potřebě pozornosti, nutkání neustále mluvit o sobě. 

Zeměžluč (Centaury) – při přílišné submisivitě, podřizování se ostatním a neschopnost říci ne, při potřebě stále někomu pomáhat…

Bachovy esence – „když se něco stane“

Tyto esence jsou ideální v případě, kdy nastanou nenadálé situace, jako je šok, ztráta a smutek, ztráta životní energie a potřeba dobití, odbourání a eliminace strachu z neznáma atd.

Snědek (Star of Bethlehem) – při vyrovnávání se s šokem, ztrátou a smutkem, při různých traumatech …

Olivovník (Olive) – při totálním psychickém a fyzickém vyčerpání, ztráta blízkého člověka, vyčerpávající studium či práce…

Poupě jírovce (Chestnut Bud) – při opakování stále stejných chyb, nepoučení se z minulosti…

Vlašský ořech (Walnut) – při jakýchkoliv změnách (stěhování, nástup do školky, školy nového zaměstnání), při pocitu ochrany před vlivem jiných lidí….

Bachovy esence – deprese

Trpíte pocitem zklamání, neúspěchu, či nezdaru? Na tyto problémy jsou vhodné esence z:

Hořec (Gentian) – při pocitu skleslosti a pocitu všechno vzdát, při nedostatku odvahy a pochybách o sobě samém…

Hlodáš (Gorse) – při hlubší formě deprese, při ztrátě nadějí, při nedostatku motivace..

Jedlý kaštan (Sweet Chestnut) – při opravdu hlubokých depresích, při pocitu, že už dál není kam jít…

Dub (Oak) – při přepracovanosti a pocitu, že bez nás se zboří svět, pro ty, jež se jen tak lehce nevzdají, i když už jsou na lopatkách.

Hořčice (Mustard) – při nečekaných a bezdůvodných depresích, při uzavření se do sebe a nechuti žít dál

Vrba (Willow) – při stavech sebelítosti a roztrpčení         

Bachovy esence – sebedůvěra

Tyto esence jsou určeny především těm, jejichž sebedůvěra  a sebeúcta je velmi nízká. Je určená pro ty, kteří trpí strachem ze selhání, podceňováním se anebo očekávají předem neúspěch. K získání sebevědomí jsou esence z :

Modřín (Larch) – pro získání sebedůvěry a sebeúcty při každé životní příležitosti

Jilm (Elm) – při momentální krizi sebedůvěry pro jindy sebevědomé a schopné jedince

Plané jablko (Crab Apple) – při pocitu nečistoty, při neúctě a nelásce sebe samého a svého těla, vhodné pro uklízecí maniaky, pedanty či při poruše příjmu potravy (anorexie, bulimie)

Borovice (Pine) – při pocitech viny, při přebírání chyb jiných na sebe

Bachovy esence – strach a obavy

Pokud vás trápí strach bez zjevné příčiny, pokud trpíte přehnanými obavami, předtuchami, úzkostmi nebo vás jen trápí strach třeba z létání či vystupování na veřejnosti, potom jsou právě pro vás určeny Bachovy esence z:

Červený kaštan (Red Chestnut) – při obavách o své nejbližší, trpící strachem, že právě jim se stane něco nepěkného

Kejklířka (Mimulus) – při strachu bez konkrétní příčiny (létání, mluvení na veřejnosti, řízení auta atd.), při plachosti a studu

Devaterník (Rock Rose) – při extrémním strachu (krizové situace), při hrůze a panice, při nočních můrách

Topol (Aspen) – při strachu bez příčiny, zlých předtuchách, úzkostech a obavách

Slíva třešňová (Cherry Plum) – při strachu ze ztráty sebekontroly, při výskytu netypicky silných, negativních emocí (hysterie, zuřivost apod.), při neovladatelném nutkání přejídání se, kousání nehtů…

Modřín (Larch) – pro získání sebedůvěry a sebeúcty v situacích, kdy nastupuje strach ze selhání, při podceňování se apod.

Bílý kaštan (White Chestnut) – při opakujících se katastrofických myšlenkách a neodbytného strachu

Řepík (Agrimony) – při silných obavách a problémech, zakrývajících se za žerty a pohodu

Najděte si i vy svoji Bachovu esenci. Přestaňte mít strach. Začněte opět plnohodnotně žít.