Zakázaný choroš...

EU a Ministerstvem zemědělství zakázaný choroš

Na veřejný povrch vyplul další politický přehmat. „Pod záštitou EU totiž naše vláda zakázala outkovku pestrou (choroš),“ informuje nás homeopatka Erika Hájková, České úřady & Evropská unie a rakovinný byznys = opravdu perfektní spojení. Neprokázali tak vůbec poprvé, že jejich spojení je více nežli „vynikající.“ A tak se stalo, že v tomto dokonalém, byrokratickém složení na to bohužel doplatila právě houba.

Neškodná a přitom „nebezpečná“ houba?

Choroš. Kdo by o této houbě už alespoň jednou v životě neslyšel? Vždyť se úplně běžně vyskytuje v našich, hlavně listnatých lesích. Outkovka pestrá (coriolus versicolor, nebo též trametes versicolor), houba, rostoucí po celém světě, snad odjakživa používaná v medicíně a to již po tisíce let. Tak proč je najednou nežádoucí? Jedná se přece o houbu s takřka zázračnými účinky na naše zdraví. Každý soudný lékař, zabývající se onkologickou léčbou musí potvrdit, že se již spoustu let používá jako doplněk stravy pro zvýšení imunity.

Nesmyslná fraška

Až komické divadlo, jež se kolem choroše rozpoutalo, má na svědomí naše Ministerstvo zemědělství. Zákaz jeho prodeje, coby doplněk stravy, vyprodukovalo s odkazem na Evropskou unii.  Otázka proč, však stále visí ve vzduchu. Podle prohlášení Ministerstva zemědělství jde prý o potravinu nového typu, paradoxně známou a využívanou již tisíce let. A vysvětlení? Outlovka byla podle Ministerstva zemědělství uvedena v seznamu potravin, nemající dostatečně dlouhý „track-record“ neboli dobré výsledky, kam ji zařadila Unie. Ta však sama existující seznam označuje za doporučující. Pánové z Kocourkova (Ministerstvo zemědělství) si to ovšem přeložili tak, že bezkonfliktní outlovku raději zakázali.

Zákaz zdraví? Jak jednoduché

Podle všech dostupných kritérií se zdá, že outlovka je opravdovým, fungujícím přírodním bojovníkem a to hlavně v boji proti tradiční medicíně nejenom u nás, ale i v Evropě. Proto všechny odborníky z oblasti homeopatie doslova zasáhlo prohlášení Ministerstva zemědělství, jež obeslalo veškeré výrobce a prodejce outlovky s příkazem, stáhnout tuto houbu z prodeje s vysvětlením, že jde o potravinu nového typu. To, že například v čínské medicíně má své neměnné místo již tisíce let nebo že se v Japonsku prodává lék Krestin, vyrábějící se právě z choroše a řadí se tak mezi nejprodávanější onkologické léky, prostě nikdo nevzal v potaz.

„Tento lék již prokazatelně pomohl ohromnému množství lidí a zvířat. To lze prokázat nejenom z naší praxe, ale i ohlasů našich zákazníků,“ dodává k tomuto problému homeopatka Erika Hájková, která zvedá varovný prst. V jejím podání se totiž nejedná pouze o tento stupidní zákaz: „Nařízení o „potravinách nového typu“ může být efektivně použito k zákazu téměř čehokoli, co je dostatečně „přírodní“ na to, aby o dotyčné věci neexistovaly stohy záznamů – totiž těch „správných“. Tisíciletý „track record“ v podání čínských mudrců a lékařů či lidových léčitelů se samozřejmě nepočítá.“

Naplánovala toto opomenutí EU záměrně?

Se zákazem prodeje neškodné houby nastává hodně absurdní situace. Zcela jistě se u nás najde několik koumáků, kteří se aktivně zapojí do výroby a prodeje na černo. Je to stav velmi podobný alkoholové prohibici z dvacátých let. V praxi to bude znamenat podomáckou výrobu, což je podle veškerých zákonů naprosto v pořádku. Přinejhorším ji zcela legálně může dovézt například tetička z Číny. Připravme se tedy na to, že zde vypukne černý obchod, v mnoha případech velmi nekvalitně zpracované outlovky. Takzvaná šedá ekonomika bude mít žně.

Je tedy toto opomenutí skutečné anebo perfektně naplánované? Kdo ví? V každém případě je naprosto skandální, když naše vláda dovolí, aby nám EU určovala, jaké potraviny můžeme nebo nemůžeme používat. Vždyť podle ní jsou „potraviny nového typu“ označeny jako „potraviny a složky potravin, které dosud nebyly ve významné míře v EU používány k lidské spotřebě“. V těchto položkách jsou bohužel mimo jiné zahrnuty i potraviny z hub anebo rostlin. To, že se takovéto potraviny úspěšně používají již spoustu let jinde ve světě, jak vidno nikoho nezajímá.

Chyby v legislativě

Ovšem další krok v legislativě již zřejmě chybný nebyl. Ke GMO (geneticky modifikované organismy) totiž časem přibyly vlastní nařízení a tam už byla stanovená jasná definice: Veškeré byliny a houby, které nejsou dlouho používané, jsou v EU zakázané. Ale i zde fungují výjimky. Nejedná se totiž o plošný zákaz, tudíž se mohou podobné potraviny kdykoliv objevit na našem trhu. Bohužel ale pro tyto potraviny se jedná o velmi zdlouhavý a nákladný proces, navíc s konečným výsledkem velmi nejistým. Konečný efekt toho všeho je takový, že prodej či dovoz těchto potravin spadá pod moc místních úředníků, kteří v globále netuší, jak s touto mocí naložit.

Přímo zářným příkladem budiž Ministerstvo zemědělství, které vydalo naprosto nepochopitelný zákaz prodeje outlovky a to jen na základě zřejmě nepochopených seznamů potravin, nemající dostatečně dlouhý „track-record.“ Paradoxní na tom všem je, že samotná EU jej považuje za pouze doporučující.

Tradiční potraviny v ohrožení

Prodej „tradičních“ potravin je tak v konečném důsledku ve velkém ohrožení. Nejhůř dopadly potravinové doplňky, jako je již zmiňovaný choroš (coriolus), který se může pochlubit přímo zázračnými výsledky, co se našeho zdraví týká. Je přímo ideální pro pacienty s rakovinou jater anebo se žloutenkou typu B a C. Užívaný jako doplněk při chemoterapii, pomáhá nejen celkovému zotavení, ale je schopen výrazně odstranit bolesti a další nežádoucí účinky „klasické léčby.“ Osvědčil se i v boji s rakovinou děložního čípku. Nač tedy do našich dcer nechat „pumpovat“ potenciálně smrtící vakcíny, když je po ruce čistě přírodní produkt, který navíc pomáhá? Z toho je zřejmé, že outlovka není nebezpečná pacientům a nemocným, ale někomu jinému z našeho Kocourkova.

 

Zdroj PROTIPROUD